شـــاید سربازی برای رهبرم

تنهــــــا نگذارم در میــدان ولی را ........ مـــولایم رهبرم ســید علــی را

شـــاید سربازی برای رهبرم

تنهــــــا نگذارم در میــدان ولی را ........ مـــولایم رهبرم ســید علــی را

۲ مطلب با موضوع «نوشتنی ها :: فاطمیه» ثبت شده است

۲۶
اسفند
۹۲

لباس سال نو ام را سیاه خواهم دوخت
که سین اولم امسال، سوگ فاطمه است ....

 

 


عیدانه فاطمی :

هفت سین دلم را چیده ام

اولش را سوگ فاطمه گذاشتم

آخرش را « سر » در راه علی

میانش را کمکم کنید تا پر کنم

.

.

.

.

أغیثینی یا مولاتی

  • علیرضا
۲۶
اسفند
۹۲

مادر بهانه ی همه ی عاشقانه هاست 

وقتی که خانه نیست کجا عید می شود ؟؟؟

 

 


دردنوشت: برای همدردی با بچه های مادر سادات ، مشکی می پوشم ... نیش و کنایه ها هم جوابش باشد با مادر سادات

أغیثینی یا مولاتی

.....

  • علیرضا