شـــاید سربازی برای رهبرم

تنهــــــا نگذارم در میــدان ولی را ........ مـــولایم رهبرم ســید علــی را

شـــاید سربازی برای رهبرم

تنهــــــا نگذارم در میــدان ولی را ........ مـــولایم رهبرم ســید علــی را

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۳ ثبت شده است

۱۸
تیر
۹۳

روایت هست که حضرت عیسی علیه السلام در زمان خودش زاهدترین زاهدان و عابدترین عابدان بود ...

در ویژگی های او می گفتند که همیشه روی زمین و روی خاک می خوابید و غذای او بسیار ساده و مختصر بوده و لباسی که بر تن داشته همواره وصله دار بوده و بسیار کهنه بوده! .....

روایت است که روزی حضرت عیسی هنگام خواب، خاک زیر سرش را صاف کردند!

حضرت عیسی دیدند که شیطان دارد می خندد ...

گفتند ملعون چرا میخندی؟؟؟

شیطان جواب داد: معلومه که هنوز تو هم دل از دنیا نکندی!! ...


این روایتی که بالا خوندین رو دو سه شب پیش توی کلاسی که شب ها میروم شنیدم و آه از نهادم بلند شد !!!!

گفتم یا حضرت عباس «ع»

کیه که الان با این اوضاع حب دنیا نداشته باشه؟؟

اگه کسی هست واسه ما هم دعا کنه .....

  • علیرضا