شـــاید سربازی برای رهبرم

تنهــــــا نگذارم در میــدان ولی را ........ مـــولایم رهبرم ســید علــی را

شـــاید سربازی برای رهبرم

تنهــــــا نگذارم در میــدان ولی را ........ مـــولایم رهبرم ســید علــی را

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۲ ثبت شده است

۰۲
بهمن
۹۲

به بهانه تعلیق میراث خون شهدای هسته ای

 

و اینک اکسیری که اکسیــــــــد شد !!!!

 

و نمی دانم این مسئولین چگونه می خواهند جواب شهدا را در آن دنیا بدهند؟؟؟؟

.............

 

  • علیرضا